Hosting WWW

Wniosek o założenie strony internetowej - formularz

Formularz ten jest przeznaczony także do rejestrowania już istniejących stron WWW oraz do potwierdzania zmian informacji kontaktowych. Dotyczy on usługi "Hosting WWW", czyli typowego udostępniania stron na serwerach UCI.

Dane dotyczące strony WWW
Domyślnie, strona będzie dostępna po wpisaniu dwóch wersji nazwy: NAZWA.p.lodz.pl oraz www.NAZWA.p.lodz.pl.
www. .p.lodz.pl
Strona będzie założona w domenie p.lodz.pl, tak więc prosimy o wpisanie tylko głównej części nazwy.
Użytkownik strony WWW
Każda utrzymywana przez nas strona powinna być przypisana do konkretnej jednostki organizacyjnej PŁ.

Jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej:

np. K-876, RNZ
Pełna nazwa jednostki np. Instytut Prac Ogólnych
Osoba odpowiedzialna za zawartość strony - kontakt formalny
Osoba ta zazwyczaj nie administruje bezpośrednio stroną, ale ma prawo decydować o aspektach organizacyjnych, jak np. zmiana administratora, przekazanie haseł itp. Osoba ta jest formalnie odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie. W większości przypadków powinien być to kierownik jednostki.
Prosimy podać adres w domenie @p.lodz.pl - a tylko jeśli to niemożliwe, dopuszczalny jest adres w domenie @info.p.lodz.pl. Adres e-mail w Systemie Poczty Elektronicznej Politechniki Łódzkiej (SPE). UWAGA: na ten adres zostanie wysłany wypełniony niniejszy formularz (w formacie PDF).
Prosimy o podanie numeru służbowego
Administrator strony - kontakt techniczny
Osoba ta bezpośrednio obsługuje stronę WWW - określana jest zazwyczaj jako webmaster lub administrator serwisu. Z tą osobą będziemy ustalać wszelkie kwestie techniczne i jej także przekażemy dane dostępowe.
Jeśli osoba jest pracownikiem lub studentem w PŁ, należy podać adres pocztowy SPE
W przypadku pracownika PŁ prosimy o podanie numeru służbowego
Opcje

Konto pocztowe powiązane ze stroną WWW

Istnieje możliwe założenia konta pocztowego przeznaczonego do obsługi niniejszej strony. Konto takie zakładane jest domyślnie z adresem analogicznym do nazwy strony, czyli w formie: ADRES_STRONY@info.p.lodz.pl, o ile adres taki jest dostępny.

Osoba odpowiedzialna za stronę WWW jest także odpowiedzialna za powiązane z nią konto pocztowe.

Informacje o usłudze

Zasady korzystania z usługi hostingu WWW:

- w ramach usługi udostępniane jest miejsce na serwerze, przeznaczone do samodzielnej instalacji i obsługi stron WWW,
- usługę zakładamy dla zaproponowanego adresu z domeny *.p.lodz.pl, o ile jest on dostępny i możliwy do przydzielenia,
- strony można tworzyć z wykorzystaniem PHP5 oraz MySQL,
- punktem kontaktu we wszelkich sprawach związanych z działaniem usługi jest Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK), e-mail: bok@p.lodz.pl, tel. 28-99

Informacje o usłudze hostingu WWW: http://uci.p.lodz.pl/uslugi/www

Po prawidłowym wypełnieniu, niniejszy formularz zostanie przesłany listem elektronicznym na podany adres osoby odpowiedzialnej za stronę. Formularz, po wydrukowaniu i podpisaniu należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta UCI, ul. Wólczańska 175, budynek A5, I piętro.

Uwaga: wymagane potwierdzenia na wydrukowanym formularzu to (do wyboru):
- ALBO: czytelny podpis osoby odpowiedzialnej
- ALBO: imienna pieczęć osoby odpowiedzialnej wraz z jej podpisem