Kurier

Opis usługi

Stajemy czasem przed zadaniem: "Mam plik dużego rozmiaru, który chcę komuś przesłać". Co zrobić? Najprostszym rozwiązaniem, które się nasuwa jest wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej. Jednak poczta ma swoje ograniczenia i nie pozwala na przesyłanie zbyt dużych plików.

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest usługa Kurier, która stanowi rozszerzenie systemu SPE (jest dostępna z menu w panelu poczty).

W rozwiązaniu tym, plik nie jest wysyłany bezpośrednio do odbiorcy, lecz jest wgrywany na serwer pośredniczący. Odbiorca, natomiast, otrzymuje list elektroniczny z odnośnikiem do tego pliku i będzie mógł, korzystając z przeglądarki stron WWW, pobrać ten plik na swój komputer w dogodnej chwili.

Ważnym elementem tej usługi jest możliwość przekazania plików o dużych rozmiarach wskazanym odbiorcom, którzy mogą ale nie muszą być pracownikami naszej uczelni. Dodatkowo, odbiorcy spoza PŁ nie muszą się rejestrować w żadnym systemie uczelnianym.

 

Jak zacząć

Usługa dostępna jest poprzez ostatnią pozycję z menu panelu poczty SPE (link: Kurier), a także bezpośrednio pod adresem: https://kurier.p.lodz.pl

Nie potrzeba żadnych dodatkowych kont i haseł. Do korzystania z usługi wystarczy konto pocztowe w domenie pracowniczej "p.lodz.pl", które jest tworzone dla każdego pracownika naszej uczelni po przyjęciu do pracy. Usługa działa też dla kont z domeny "info.p.lodz.pl" (od października 2017).

Logowanie do usługi wykorzystuje Centralny System Uwierzytelniania i Autoryzacji obowiązujący dla serwisów internetowych Politechniki Łódzkiej. Obecnie odbywa się to poprzez mechanizm virTUL.

Po zalogowaniu dostępna funkcjonalność jest bardzo przejrzysta, wystarczy tylko na głównej stronie wskazać adresy odbiorców oraz plik (tylko jeden plik) który chcemy wysłać i nacisnąć przycisk wyślij.

 

 

Opis techniczny

Usługa Kurier jest zbudowana w oparciu o aplikację webową.

Schemat działania usługi jest bardzo prosty i polega na przesłaniu pliku na serwer z równoczesnym wysłaniem do wybranej grupy adresatów linku do tego pliku. Adresat otrzyma list, zawierający informację o tym, kto i co do niego wysłał. Ta informacja jest także opatrzona datą ważności, która określa do kiedy możliwe będzie pobranie pliku na lokalny dysk. Po przekroczeniu daty ważności link przestaje być aktywny, a plik zostaje automatycznie skasowany z serwera.

Każdy użytkownik po nadaniu pliku otrzyma informację zwrotną mówiącą do kogo został wysłany link. Natomiast po pobraniu pliku przez adresata, nadawca ponownie otrzyma informację potwierdzającą fakt pobrania pliku.

Plik może oczywiście być wysłany do wielu odbiorców jednocześnie. W dowolnym momencie użytkownik po zalogowaniu może sprawdzić listę swoich plików przechowywanych na serwerze, wysłać zaproszenie (żeton) pozwalające na wysłanie pliku, przekierować lub usunąć plik.

Ważną cechą tego systemu jest fakt, że każdy użytkownik usługi może wystawić osobie niebędącej pracownikiem PŁ żeton, który pozwoli tej osobie gościnnie przesłać swój plik wskazanemu przez siebie odbiorcy. Taka zaproszona osoba nie potrzebuje żadnej dodatkowej autoryzacji. To użytkownik, wystawiając zaproszenie, autoryzuje wskazaną osobę. Ta funkcjonalność jest rozwiązaniem które pozwoli pracownikom PŁ na wymianę plików pomiędzy pracownikami jak i osobami spoza PŁ.

Wysłanie do osoby spoza PŁ zaproszenia, tzw. żetonu, do wysłania plików, daje tej osobie funkcjonalność taką jaką ma użytkownik PŁ, ale tylko z prawem jednorazowego wykorzystania.

 

Wymagania:

  • Dowolna przeglądarka internetowa kompatybilna z HTML5 (maksymalny rozmiar przesyłanego pliku to 10GB)
  • Alternatywnie: wtyczka Flash Player w wersji co najmniej 10.x dla przeglądarek nieobsługujących HTML5 (maksymalny rozmiar przesyłanego pliku to 2GB)

 

Ograniczenia:

  • Maksymalna liczba odbiorców przy jednorazowym wysłaniu pliku: 100 (adresy oddzielamy ',' lub ';' czyli przecinkiem lub średnikiem)
  • Maksymalna liczba plików wysłanych jednorazowo: jeden - aby wysłać więcej plików należy je najpierw spakować w jedno archiwum
  • Maksymalny rozmiar wysyłanego pliku: 10GB (dla HTML5), 2GB (dla Flash)
  • Maksymalny czas ważności pliku / żetonu: 7 dni

 

Kontakt

Wszelkie sprawy związane z działaniem usługi załatwiane są poprzez:

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI) – e-mail: bok@p.lodz.pl lub tel. 28 99