Dzierżawa maszyn wirtualnych

Oferujemy możliwość uruchomienia własnych serwerów lub stacji roboczych pracujących pod systemami linux lub windows. Serwery te mogą być zlokalizowane wewnątrz zabezpieczonej sieci Politechniki Łódzkiej lub na adresach publicznych dostępnych z zewnątrz.

Oferowana usługa jest opisana na stronie "Maszyny wirtualne".

W celu zarejestrowania maszyny wirtualnej prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dane z formularza posłużą do wygenerowania dokumentu pdf, który otrzymają Państwo zwrotnie na email administratora. Podpisany formularz PDF odesłany do Uczelnianego Centrum Informatycznego jest podstawą do założenia maszyny wirtualnej.

Osoba ta jest formalnie odpowiedzialna za treści i oprogramowanie zamieszczone na serwerze. W większości przypadków powinien być to kierownik jednostki. Osoba ta zazwyczaj nie administruje bezpośrednio serwerem, ale ma prawo decydować o aspektach organizacyjnych, jak np. zmiana administratora, przekazanie haseł itp.
[MB]
[GB]
Oświadczenie