Laboratoria i aplikacje PLATON

Opis usługi

Oferujemy użytkownikom ze środowisk akademickich i badawczych dostęp do specyficznych aplikacji oraz maszyn wirtualnych w systemie MS Windows oraz Linux, a w szczególności:

  • zdalną pracę z aplikacjami graficznymi w środowisku MS Windows - zarówno dla pojedyńczego użytkownika jak i dla grupy studentów
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych ( MS Windows oraz Linux ) stanowiących dedykowane środowisko pracy użytkownika
  • możliwość zestawienia wirtualnego laboratorium na potrzeby danego użytkownika lub grupy użytkowników korzystających z określonych aplikacji.

Jak zacząć

Dostęp do infrastruktury obliczeniowej można uzyskać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Administrator po zweryfikowaniu poprawności danych uaktywni założone konto, o czym użytkownik zostanie powiadomiony w formie emaila i może zacząć korzystać po zalogowaniu na stronie https://pl.cloud.pionier.net.pl.

Opis techniczny

Usługi kampusowe są realizowane przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone są klastry lokalne połączone siecią PIONIER. Łódzki ośrodek wyposażony jest w 32 węzły obliczeniowe IBM HS22 i 16 węzłów graficznych IBM x3550 M3 połączonych siecią ethernet 10Gb. Dane są składowane na  30TB macierzy IBM DS3200 z wydzielonymi przestrzeniami dla danych użytkowników i ich maszyn wirtualnych.

Warsztaty Usług Kampusowych PLATON U3 - 14.06.012 - Materiały.

Korzyści i zalety

Usługi kampusowe zapewniają szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny i skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji i dedykowanych maszyn wirtualnych.

Aplikacje uruchamiane są na serwerach MS Windows 2008 w środowisku wirtualizacyjnycm APP-V. Aplikacje są wdrażane na serwer na żądanie, a po wygaśnięciu terminu rezerwacji są z niego usuwane. Dzięki wirtualizacji APP-V aplikacje instalowane na serwerach pozostają w swoich "bąbelkach" i nie mogą ze sobą kolidować. Powstaje w ten sposób możliwość wykorzystywania serwerów do uruchamiania dowolnych ( przygotowanych wcześniej ) aplikacji na życzenie użytkownika.

Serwery są też wykorzystywane do uruchamiania na żądanie maszyn wirtualnych. Maszyny są tworzone przez użytkowników na podstawie domyślnych wzorów, które mogą być personalizowane i pozostają zachowane do kolejnego uruchomienia. Użytkownik może tworzyć wiele własnych maszyn i po dokonaniu rezerwacji uruchamiać w tym samym czasie wiele klonów tej samej maszyny. Pozwala to na tworzenie mini-klastrów dla grupy użytkowników, zajmujących się tym samym zadaniem.

Użytkownicy współdzielą dostępne licencje oprogramowania zakupione w ramach projektu. Infrastruktura może także zostać wykorzystana  do uruchomienia innego, przydatnego dla użytkowników oprogramowania zarówno open-source jak i licencjonowanego.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Dostęp do infrastruktury obliczeniowej można uzyskać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Administrator po zweryfikowaniu poprawności danych uaktywni założone konto, o czym użytkownik zostanie powiadomiony w formie emaila.

Użytkownik po zalogowaniu, otrzymuje dostęp do obsługi rezerwacji Aplikacji i Maszyn wirtualnych. Rezerwacji należy dokonać przynajmniej na 30 minut przed terminem użytkowania i określić jak długo ona potrwa. Użytkownicy mają określone limity czasu użytkowania Aplikacji i Maszyn wirtualnych. Limity te będą dostosowywane tak, aby jak najlepiej wykorzystać moc obliczeniową platformy.

Ogólne instrukcje obsługi dla użytkowników indywidualnych dostępne sa na stronie projektu Platon pod adresem https://pl.cloud.pionier.net.pl/index.php?page=faq. Natomiast instrukcje dotyczące obsługi laboratoriów można uzyskać po  uprzednim kontakcie z administratorem pod adresem platon"@"info.p.lodz.pl.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Usługa w pełni wdrożona. Do chwili obecnej zarejestrowało się ponad 300 użytkowników.
Dziennie realizowanych jest od kilku do kilkunastu rezerwacji pojedynczych, oraz cykliczne rezerwacje na laboratoria obejmujące kilka grup studentów.

Literatura / Wiedza

Microsoft Application Virtualization (APP-V)

Microsoft Hyper-V Server

Kontakt

Adres strony z opisem kontaktu