Eduroam

ZałącznikWielkość
PDF icon Generowaniecertyfikatuosobistego.pdf248.55 KB

UWAGA! w dniu 12.11.2018r skończyła się ważność wszystkich dotychczasowych certyfikatów osobistych oraz certyfikatu głównego CA dla pracowników PŁ. Konieczne jest ponowne wygenerowanie certyfikatu na stronie sign.p.lodz.pl Sieć EDUROAM (Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem, którego głównym założeniem jest udostępnianie bezpiecznego dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich. Listę miejsc w Polsce, w których można skorzystać z sieci eduroam można znaleźć na stronie www.eduroam.pl

Na Politechnice Łódzkiej z sieci eduroam może korzystać każdy pracownik, student i doktorant posiadający aktywne uczelniane konto pocztowe. 

Dostęp do sieci może być realizowany na dwa sposoby:

  • bez użycia certyfikatów (metoda jest szybsza w konfiguracji – wystarczy login i hasło z systemu poczty PŁ)

  • z użyciem certyfikatów (metoda jest bardziej wymagająca w konfiguracji, wymaga m.in. posiadanie ważnego certyfikatu użytkownika) (instrukcja pobierania certyfikatu pdf)

więcej szczegółów w dziale "Konfiguracja sieci Eduroam".

WAŻNE: Aby mieć możliwość logowania przez login/hasło należy aktywować tą funkcjonalność logując się na stronę http://sign.p.lodz.pl

Podstawowe informacje dla pracowników i studentów PŁ


Nazwa sieci Wi-Fi: eduroam
Typ zabezpieczenia: WPA2 Enterprise
Uwierzytelnianie: PEAP 
Metoda uwierzytelniania (przesyłanie hasła) MSCHAPv2
Nazwa użytkownikaimie.nazwisko@p.lodz.pl w przypadku studenta nr_indeksu@edu.p.lodz.pl

Hasło: takie jak do Centralnego Systemu Uwierzytelniania (hasło do "Poczty PŁ")

Uwaga! Korzystanie z usługi eduroam oznacza zgodę na przestrzeganie regulaminu.