Dzierżawa maszyn wirtualnych

Opis usługi

Oferujemy możliwość uruchomienia własnych serwerów lub stacji roboczych pracujących pod systemami Linux lub Windows. Serwery te mogą być zlokalizowane wewnątrz sieci zabezpieczonej lub na adresach publicznych dostępnych z zewnątrz.

Jak zacząć

Pomoc w założeniu serwerów wirtualnych można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta UCI, ul. Wólczańska 175, budynek A5 (obok gmachu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności), tel. 42 631 28 99.

W celu zarejestrowania maszyny wirtualnej prosimy o wypełnienie wniosku o maszynę wirtualną na platformie EZD

Aby złożyć formularz należy w systemie EZD założyć koszulkę nadając jej tytuł „Formularz BOK” i przy wykorzystaniu szablonu "Wniosek o dzierżawę maszyny wirtualnej" przygotować w niej dokument. Dokument ten należy wypełnić i uzyskać AKCEPTACJĘ kierownika jednostki/ osoby odpowiedzialnej.

Tak przygotowaną koszulkę proszę przekazać na konto „Korespondencja BOK” celem dalszego procedowania.

Aplikacja klienta vSphere Client (HTML5) jest dostępna na stronie: https://vcenter.p.lodz.pl

Opis techniczny

Serwery wirtualne tworzone są w oparciu o przemysłowy standard: VMware VSphere 6 Enterprise. Platforma ta pozwala na konwersję fizycznych systemów do maszyn wirtualnych i ich konsolidację w bezpiecznych lokalizacjach. Dzięki tej platformie uzyskujemy wysoką dostępność uruchomionych maszyn wirtualnych i ich odporność na awarie sprzętowe. Jej duża elastyczność jest zapewniona poprzez migrację maszyn wirtualnych w czasie ich pracy oraz dynamiczne zarządzanie zasobami fizycznymi. Migracja maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pozwala na wyłączanie nie używanych węzłów i oszczędność energii. Dzięki tej technologii także wszelkie prace administracyjne dotyczące platformy sprzętowej mogą być przeprowadzane bez konieczności zatrzymywania maszyn wirtualnych.

Zrealizowana infrastruktura w oparciu o technologię IBM Blade jest odporna na wystąpienie pojedyńczego punktu awarii. Usługi użytkownika będą pracowały bez zakłócenia (lub zostaną niezwłocznie wznowione), gdy nastąpi awaria dowolnego fizycznego komponentu platformy.

Serwery postawione są w dwóch oddzielnych lokalizacjach i korzystają z oddzielnych macierzy dyskowych IBM. Między macierzami zachodzi ciągła replikacja danych. Serwery maszyn wirtualnych mają rozpięte klastry na obu lokalizacjach i mają bezpośrednie połączenie FC do obu macierzy.  Zapewnia to swobodną migrację maszyn wirtualnych między lokalizacjami, a nawet przeniesienie wszystkich podstawowych usług do jednej z serwerowni w przypadku konieczności wyłączenia drugiej. Serwerownie mają oddzielne systemy zasilania i podtrzymania napięcia. Wszystkie usługowe maszyny wirtualne są cyklicznie backupowane na biblioteki taśmowe.

 

W oparciu o tę stabilną platformę oferujemy infrastrukturę sprzętową jako usługę.

Korzyści i zalety

Platforma wirtualizacji VMware VSphere zapewnia udostępnianie i rozwijanie swoich usług w środowisku elastycznie dostosowywanym do potrzeb. Uzyskujemy możliwość przydzielania i odłączania zasobów sprzętowych swoich serwerów, tak aby spełniały wymagania użytkowników usług. Elastyczne regulowanie zasobów pozwala na dużą oszczędność, gdy usługa jest mniej używana i nie ponoszenie zbędnych nakładów w momencie bardzo dużego zapotrzebowania na zasoby. Stabilność działania i skalowalność serwisu pozwala na przeniesienie na platformę wirtualną serwerów pełniących najbardziej poważne funkcje, bez ponoszenia kompromisu co do szybkości ich działania.

Oprócz niezakłóconej pracy uzyskujemy tu także możliwość wykonywania kopii migawkowych, z których możemy odtworzyć działający serwer z momentu wykonania kopii. Procedura ta pozwala na uniknięcie stresu przy aktualizacji serwera lub którejś z jego usług: w przypadku niepowodzenia takiej operacji przywracamy odpowiednią kopię migwkową.

Zapewniamy ciągłość pracy usługi zarówno w czasie aktualizacji oprogramowania klastra zarządzającego jak i wymiany fizycznej jego sprzętu. Migracja maszyn wirtualnych (vMotion), przeprowadzana w sposób niezauważalny dla użytkownika, pozwala na regulowanie obciążeniem węzłów fizycznych klastra, tak aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie jego zasobów oraz zoptymalizowanie parametrów pracy maszyn wirtualnych. Migracja pozwala na opróżnienie danego węzła fizycznego i jego wyłączenie w celu przeprowadzenia prac administracyjnych.

Serwery wirtualne są backupowane w cyklu tygodniowym, co pozwala na ich odtworzenie lub odtworzenie wymaganych konfiguracji w przypadku awarii systemu. Można także backupować na życzenie wymagane zasoby plikowe od wewnątrz systemu, po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Serwer wirtualny zakładany jest na podstawie wniosku zamówienia dostępnego na platformie EZD. Określa się w nim administratora, przeznaczenie oraz podstawowe parametry maszyny wirtualnej:

  • system operacyjny(wersja),
  • pamięć operacyjna,
  • lokalizacja,
  • pojemność dysku.

Dostęp w trybie konsoli jest realizowany poprzez aplikację vSphere Client (HTML5) dostępną na stronie: https://vcenter.p.lodz.pl

Uwierzytelnienie w trybie konsolowym na serwer zarządzający vcenter.p.lodz.pl dokonywane jest na podstawie:

  • identyfikatora konta w domenie ADM,
  • hasła czynnego konta użytkownika ADM.

Użytkownicy konsoli maszyny wirtualnej dostają uprawnienia do:

  • zarządzania maszyną z dowolnej lokalizacji
  • podłączenia dysku lokalnego CD lub obrazu dysku (instalacja systemu),
  • włączania i wyłączania maszyny wirtualnej,
  • sprawdzania statystyk wykorzystania serwera

Jeżeli maszyna ma również świadczyć usługi WWW w domenie "p.lodz.pl", to należy dodatkowo złożyć "Formularz zgłoszeniowy dla hostingu wwwFormularz zgłoszeniowy dla hostingu wwwFormularz zgłoszeniowy dla hostingu wwwFormularz

Uwaga:

Dostęp do serwera vcenter.p.lodz.pl ograniczony jest do sieci wewnetrznej Politechniki Łódzkiej. Zdalny dostęp spoza uczelni jest zapewniony poprzez podłączenie VPN przy wykorzystaniu własnego certyfikatu dostępnego ze strony cert.p.lodz.pl.

Kto korzysta

Platforma wirtualizacji stanowi podstawę działania wielu usług PŁ, miedzy innymi:

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Usługa wdrożona dla administracji PŁ i pracowników naukowych. Zasoby przydzielane dla pracowników naukowych są zatwierdzane przez dyrektora.

Literatura / Wiedza

http://www.vmware.com/products/vsphere/overview.html

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)