Centralny Magazyn Danych

Centralny Magazyn Danych (CMD) jest usługą, która składa się z podusług:

- "Udziały dyskowe" - wygaszana. Prosimy korzystać z MS OneDrive lub MS Teams zespoły.

CMD umożliwia bezpieczny i niezawodny dostęp do przestrzeni składowania danych związanych z wykonywanymi obowiązkami za pośrednictwem Uczelnianej Sieci Komputerowej, jak również Internetu.

Jako przestrzeń składowania należy rozumieć zasoby Uczelnianego Centrum Informatycznego, do których należą między innymi: macierze dyskowe, rozproszone przestrzenie składowania oraz biblioteki taśmowe.

W Uczelnianym Centrum Informatycznym niezawodność i bezpieczeństwo przestrzeni uzyskujemy m.in. dzięki takim rozwiązaniom jak stosowanie nowoczesnych technologii o wysokich standardach niezawodności, a także poprzez zwielokrotnienie zasobów sprzętowych. To ostatnie może być realizowane w oparciu o dwie geograficznie odległe lokalizacje, w których kluczowe dane przechowywane są jednocześnie w dwóch miejscach.