Obsługa aplikacji ELS

Opis usługi

System Obsługi Legitymacji jest to oprogramowanie pozwalające na elektroniczną obslugę wszelkich czynnosći związanych z ewidencją legitymacji studenckich. Zastosowane technologie pozwalają na jednoznaczną weryfikację źródła pochodzenia oraz ważności legitymacji. Specyfika budowy systemu pozwala na integrację z systemami powszechnie wykorzystywanymi na Uczelniach. Legitymację można wykorzystać między innymi jako np. karta biblioteczna, klucz dostępu do drukarek i faksów, automatyczne zliczanie obecności studentów na zajęciach i inne.

Jak zacząć

Uprawnionymi osobami do korzystania z Systemu Obsługi Legitymacji są pracownicy dziekanatów. Aby uzyskać dostęp do systemu należy wpisać zgłoszenie w serwisie obsługi zgłoszeń poprzez stronę http://pomocnik.p.lodz.pl/login_page.php Następnie administrator Centrum osobiście zainstaluje wymagane oprogramowania na komputerze użytkownika. W sprawie uzyskania certyfikatu kwalifikowanego należy skontaktować się z p. Andrzejem Bednarkiem (Z-ca Dyrektora Uczelnianego Centrum Informatycznego).

Opis techniczny

Na komputerze użytkownika instalowane jest dedykowane oprogramowanie składające się z kilku aplikacji oraz sterowników do czytników kart. Do przedłużania legitymacji potrzebne są dwa czytniki (najlepiej różne modele)

Korzyści i zalety

Wprowadzenie Systemu Obsługi Legitymacji służy wyeliminowaniu możliwości podrobienia legitymacji studenckiej oraz pozwala na precyzyjną autentykację studenta. Umożliwia ponadto wykorzystanie legitymacji do szeregu zastosowań wymagających do tej pory papierowych dokumentów bądź oddzielnych danych logowania.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Aby korzystać z systemu wymagane jest stałe połączenie z interentem oraz odpowiednie oprogramowanie klienckie zainstalowane na komputerze użytkownika. Dodatkowo użytkownik musi posiadać indywidualny, zaufany certyfikat cyfrowy wystawiony przez uprawnioną instytucję.

Kto korzysta

Obecnie z Systemu Obsługi Legitymacji korzystają głównie Dziekanaty (około 20 osób), gdzie przedłużane są daty ważności legitymacji studenckich.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Serwer programu działa stabilnie. Planujemy dalszą rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)