Pomocnik - Serwis Obsługi Zgłoszeń UCI

Opis usługi  

System https://pomocnik.p.lodz.pl/ zwany dalej „pomocnik” to narzędzie do rejestracji i obsługi problemów/błędów systemów informatycznych Politechniki Łódzkiej. Udostępniany jest na otwartej licencji typu GNU General Public License (GPL). Do obsługi wystarczy dowolna graficzna przeglądarka www na dowolnym systemie operacyjnym.  

Podstawowe funkcje systemu pomocnik 

 • Ewidencja zgłoszeń/problemów 
 • Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o centralny katalog LDAP
 • Nadawanie użytkownikom indywidualnych zróżnicowanych uprawnień
 • Automatyczne powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną
 • Możliwość tworzenia raportów i statystyk
 • Eksport listy zgłoszeń w formacie CSV, Excel, XML
 • Automatyczne tworzenie listy zmian do wersji (changelog) oraz mapy drogowej (roadmap) 

Jak zacząć 

Pomocnik bazę użytkowników opiera na centralnym katalogu LDAP. Proces rejestracji polega na zalogowaniu się na stronie https://pomocnik.p.lodz.pl i automatycznym utworzeniu lokalnego konta w systemie. Dopiero po rejestracji administrator lub zarządca projektu mogą nadawać indywidualne uprawnienia. Login użytkowników jest w postaci przedrostka z służbowego adresu email np. jan.kowalski a hasło z systemu LDAP (takie samo jak do służbowej poczty). 

 

Korzyści i zalety  

Pomocnik daje możliwość ewidencji i przeszukiwania listy zgłoszeń, dzięki czemu zarejestrowany użytkownik może się dowiedzieć czy błąd/problem, który u niego wystąpił pojawiał się wcześniej u innych użytkowników oraz czy została dla niego opublikowana poprawka/rozwiązanie.  

 

Zasady użytkowania i warunki dostępności  

Wszystkie projekty w pomocniku są prywatne. Oznacza to, że użytkownik widzi tylko te projekty, do których zostały mu jawnie nadane uprawnienia (zgłaszający, wykonawca itd.). Osoby z poziomem uprawnień „zarządca” w danym projekcie mogą zarządzać listą użytkowników wraz z uprawnieniami. Projekty w systemie można układać w formie drzewiastej. Pomimo wizualnej prezentacji takiej topologii system nie zapewnia dziedziczenia uprawnień. Korzeń (projekt) jak i liście (podprojekty) mają odrębne cechy, parametry i uprawnienia. 

Kto korzysta  

Z systemu pomocnik na Politechnice Łódzkiej korzystają: 

 • Pracownicy działów i jednostek korzystających z oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez Zespół Programistów UCI 
 • Dziekanaty 
 • Nauczyciele akademiccy 
 • Dział Analizy i Rachuby Płac 
 • Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
 • Dział Socjalny 
 • Dział Księgowości 
 • Dział Kształcenia 
 • Dział Rekrutacji 
 • Centrum Językowe 
 • Osiedle Akademickie 
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
 • Centrum Multimedialne 
 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej 
 • Biblioteka Główna 
 • Biuro Obsługi Klienta UCI 
 • Biuro Obsługi Klienta Centrum E-Learningu PŁ 
 • Administratorzy systemów informatycznych UCI 

 

Stan obecny

Na dzień 10.12.2019r. system pomocnik działa na oficjalnym silniku MantisBT 2.19.0 

 

Literatura / Wiedza  

Linki do stron z dokumentacją (wiki, forum) 

https://www.mantisbt.org/wiki/doku.php 

https://www.mantisbt.org/forums/ 

  

Kontakt 

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)