Scentralizowane zakupy oprogramowania

Aktualne postępowania Planowane postępowania Zrealizowane postępowania

Opis usługi

Zakupy oprogramowania w Uczelnianym Centrum Informatycznym prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2009.

Realizacja zakupów odbywa się poprzez prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o zbiorczy roczny plan zamówień publicznych.

Zakupami realizowanymi przez Uczelniane Centrum Informatyczne PŁ objęte są działy administracji rektorskiej i kanclerskiej. Fakultatywnie są także realizowane dla pozostałych jednostek Uczelni.

 

Jak zacząć

 

Aby wziąć udział w zakupach, organizowanych w ramach przetargów Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ, należy złożyć zamówienie zgodnie z procedurami zamówień opublikowanymi na stronie www.zp.p.lodz.pl .

Wzór zamówienia na którym składane jest zapotrzebowanie na oprogramowanie.

 

Korzyści i zalety

Korzyści wynikające ze zbiorowych zakupów to przede wszystkim ulgi finansowe, które wynikają z hurtowych ilości zamawianego oprogramowania, a których nie osiągnie się przy zakupach indywidualnych. Dodatkowo zlecenie zakupów Uczelnianemu Centrum Informatycznemu PŁ przenosi na nas całą czasochłonną procedurę przetargową.

 

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Każdy zainteresowany pracownik Uczelni może złożyć wniosek na zakup oprogramowania. Składane zamówienie musi być podpisane przez dysponenta środków finansowych danej jednostki.

Zamówienia na oprogramowanie rodziny  Microsoft  realizowane są w oparciu o umowę Select Plus. W celu uzyskania pełnej wiedzy na temat obowiązującej licencji należy zapoznać się Listą Produktów i Prawami do Używania Produktów, którą publikuje Microsoft na stronie http://www.microsoft.com/licensing/;

Aktualną Listę Produktów można uzyskać bezpośrednio od administratora licencji pod adresem e-mail licencje@info.p.lodz.pl

Kto korzysta

Aktualnie ze zbiorowych zakupów oprogramowania korzysta administracja rektorska i kanclerska, a także większość jednostek Uczelni.

 

Stan obecny

W chwili obecnej prowadzimy cykliczne postępowania przetargowe w oparciu o  zbiorczy plan zamówień publicznych oraz na podstawie zobowiązań składanych przez większość jednostek Uczelni. Uczelniane Centrum Informtyczne PŁ nie prowadzi zakupów oprogramowania "na zapas". Tak więc wszystkie licencje są kupowane na zamówienie.

 

Kontakt

e-mail: licencje@info.p.lodz.pl