Obsługa aplikacji Celcat

Opis usługi

Oprogramowanie Celcat jest to system wspomagający projektowanie harmonogramów zajęć i alokację zasobów na uczelniach wyższych. Ponadto program umożliwia publikację planów w sieci oraz rezerwację sal on-line.

Jak zacząć

Należy złożyć pisemne zamówienie na formularzu, a następnie dostarczyć go w formie papierowej do Biura Obsługi Klienta UCI, ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok gmachu Wydziału Chemii Spożywczej.

Opis techniczny

Każdy użytkownik indywidualnie instaluje i konfiguruje serwer programu oraz klienta z otrzymanych po zakupie nośników i instrukcji. Ponadto istnieje możliwość pracy kilku klientów z tym samym serwerem.

Korzyści i zalety

Szeroko rozbudowane mechanizmy kontrolne pozwalają na wielopłaszczyznowe sprawdzanie konfliktów uwzględniając:

- podwójne zarezerwowanie poszczególnych zasobów (modułów, sal,     wykładowców, grup oraz studentów),

- określony przez użytkownika limit godzin nauczania 'w ciągu' bez przerwy,

- pensum tygodniowe i globalne dla wykładowców i przedmiotów,

- czasy przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi budynkami uczelni,

- odpowiednie wypełnienie sali,

- porę obiadową dla wykładowców, grup i studentów,

- oraz dni wolne dla wykładowców.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Aby korzystać z programu należy wykupić licencję. Licencja ta jest licencją terminową i jest corocznie odnawiana.

Kto korzysta

Obecnie z programu korzysta około 10 użytkowników.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Planujemy dalsze, coroczne odnawianie licencji.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta UCI, ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok gmachu Wydziału Chemii Spożywczej. E-mail: bok@p.lodz.pl, tel: 2899 (z uczelni)