Hosting WWW

 

Aktualności:
Udostępniamy opracowany w UCI materiał dotyczący Google Search Console - to skrócona instrukcja dla administratorów serwisów, która może być pomocna przy identyfikacji złośliwych linków w serwisach. 

Opis usługi

Udostępniamy Państwu – jako jednostkom organizacyjnym – możliwość zakładania i przechowywania stron WWW na naszych serwerach, zlokalizowanych w Uczelnianym Centrum Informatycznym PŁ. Strony te są dostępne z adresami internetowymi w domenie p.lodz.pl.

Jak zacząć

Zakładanie strony rozpoczynamy od wypełnienia formularza elektronicznego. Z przyczyn formalnych, wypełniony formularz należy wydrukować i dostarczyć do siedziby Biura Obsługi Klienta UCI PŁ. Wówczas rozpocznie się proces instalacji usługi – przygotowywania miejsca na stronę internetową.

Przed wypełnieniem formularza warto zastanowić się nad wyborem osoby odpowiedzialnej za stronę WWW. Osoba ta zazwyczaj nie administruje bezpośrednio stroną, ale ma prawo decydować o aspektach organizacyjnych, takich jak zmiana administratora, przekazanie haseł itp. Osoba ta jest formalnie odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie. W typowych przypadkach jest to kierownik jednostki organizacyjnej lub pracownik przez niego wydelegowany do zajmowania się sprawami strony WWW.

Informacji o szczegółach zamawiania usługi udziela Biuro Obsługi Klienta UCI PŁ (BOK UCI PŁ) – e-mail: bok@p.lodz.pl lub tel. 28-99.

Opis techniczny

Usługa hostingu stron WWW posiada standardowe parametry, porównywalne z typowymi ofertami komercyjnymi. Strony można tworzyć z wykorzystaniem języka skryptowego PHP5, przy dostępnej bazie danych MySQL. Obecnie, serwis może zajmować do 1000 MB przestrzeni dyskowej. Usługa hostingu jest niezależna od systemu poczty elektronicznej, tzn wraz ze stronami WWW nie są zakładane żadne dodatkowe konta pocztowe. W przypadku wymagań ponadstandardowych, macie Państwo możliwość skorzystania z innej z naszych usług – dzierżawy maszyny wirtualnej, na której można samodzielnie zainstalować swoje oprogramowanie.

Korzyści i zalety

Nasza usługa zapewnia jednostkom zakładanie stron internetowych bez konieczności szukania płatnych rozwiązań u zewnętrznych, komercyjnych dostawców usług. Hosting nasz umożliwia także przechowywanie wszystkich danych w ramach infrastruktury politechnicznej – nie jest więc problemem kwestia dostępności naszych informacji dla niepowołanych pracowników zewnętrznych firm hostingowych i instytucji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia prac badawczych i współpracy z biznesem.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Zakładanie i utrzymywanie stron internetowych, przechowywanych na serwerze UCI  jest możliwe dla jednostek organizacyjnych PŁ. Każdy serwis powinien być przypisany do konkretnej jednostki.

Kto korzysta

Swoje strony posiadają u nas rozmaite jednostki politechniczne. Są to zarówno ogólne strony informacyjne, jak i serwisy związane z prowadzonymi przez jednostki projektami dydaktycznymi i naukowymi.

Statystyki wykorzystania

Obecnie, na naszym serwerze utrzymywane jest 180 serwisów internetowych.

Kontakt

Wszelkie sprawy związane z zakładaniem nowych i utrzymywaniem istniejących stron WWW załatwiamy poprzez:

Biuro Obsługi Klienta UCI (BOK UCI)