Infrastruktura WIKAMP

Opis usługi

Projekt Politechniki Łódzkiej skierowany do studentów, a realizowany przy współudziale pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego PŁ oraz Instytutu Informatyki. Wikamp (wirtualny kampus) ma na celu wdrożenie platformy e-learningowej Moodle, która wspomaga proces kształcenia. W ramach projektu powstały serwisy internetowe skupiające szereg usług w jednym miejscu, m.in. informacje dla studentów, poczta elektroniczna, materiały edukacyjne. Każdy wydział dysponuje własną indywidualną platformą.

Jak zacząć

Pomoc w uzyskaniu dostępu do portalu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się:

 • dla studentów: w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, budynek B22, na drugim piętrze w pokoju 203, telefon: 42 631 28 06, poczta: bok@edu.p.lodz.pl
 • dla pracowników: w Uczelnianym Centrum Informatycznym PŁ , ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok gmachu Chemii Spożywczej: tel. 42 631 28-99

Opis techniczny

Uczelniane Centrum Informatyczne Politechniki Łódzkiej, na potrzeby projektu WIKAMP, udostępnia szereg usług takich jak: system poczty elektronicznej SPE, serwery wirtualne (w tym celu udostępniono 11 serwerów wirtualnych), backup i archiwizacja danych, administracja systemami operacyjnymi, katalog użytkowników. Platforma e-learningowa Moodle obsługiwana jest przez pracowników Instytutu Informatyki.

Korzyści i zalety

Z projektu WIKAMP mogą korzystać studenci, pracownicy oraz goście PŁ. Platforma e-learningowa Moodle wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - na ucznia.

Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Ostatnie lata pokazują, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

Zalety e-learningu

 • oszczędność pieniędzy: eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne,
 • oszczędność czasu: pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków,
 • brak dezorganizacji pracy: tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem - pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz,
 • monitoring wyników nauczania: przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy,
 • dowolna liczba osób szkolonych: nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet,
 • stałe doskonalenie programu szkoleniowego: każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń,
 • nowoczesny sposób nauczania: pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Według analityków w 2005 roku 80% szkoleń odbywać się będzie za pomocą internetu. Nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Uwierzytelnienie dokonywane jest na podstawie:

 • identyfikatora pocztowego (dla studentów jest to numeru indeksu)
 • hasła czynnego konta użytkownika webDziekanatu

Każdy użytkownik sieci WIKAMP loguje się do niej korzystając z serwera swojego Wydziału. Zalogowanie się poprzez serwer innego Wydziału nie jest możliwe.

Pomoc w uzyskaniu dostępu do portalu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się:

 • dla studentów: w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, na drugim piętrze w pokoju 203, telefon: 42 631 28 06, poczta: bok@edu.p.lodz.pl
 • dla pracowników: w Uczelnianym Centrum Informatycznym ul. Wólczańska 175, obok budynku Chemii Spożywczej: tel. 42 631 28-99

Po zalogowaniu, użytkownicy mają dostęp do wszelkich przysługujących im informacji, na wszystkich serwerach Wirtualnego Kampusu PŁ.

Informacje zamieszczone w serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do prowadzenia procesu dydaktycznego dla pracowników, studentów i gości Politechniki Łódzkiej.

Osoba zamieszczająca informacje w systemie WIKAMP, odpowiada za zgodność treści tych informacji z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Umieszczanie w systemie WIKAMP informacji obraźliwych jest zabronione.

Dla studentów, brak dostępu do konta webDziekanatu jest równoznaczny z brakiem dostępu do informacji dydaktycznych.

Dostęp do materiałów dydaktycznych jest limitowany przez Kierowników poszczególnych przedmiotów lub specjalności.

Po pierwszym logowaniu do serwisu zalecamy uzupełnić dane profilu użytkownika. Podanie nieprawdziwych danych prowadzi do usunięcia użytkownika.

Wszelkie nadużycia, w tym (ale bez ograniczenia do) próby włamania, nielegalnego kopiowania treści, będą rejestrowane i zgłaszane władzom Politechniki Łódzkiej.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Usługa wdrożona dla wszystkich wydziałów. Upgrade do nowej wersji moodle'a w wakacje 2011 przebiegł pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

http://edu.p.lodz.pl/mod/forum/view.php?id=131

Literatura / Wiedza

http://moodle.org

Kontakt

http://pomocnik.ics.p.lodz.pl/