System Poczty Elektronicznej – krótkie podsumowanie na koniec roku

System Poczty Elektronicznej PŁ (SPE) obsługuje ponad 40000 użytkowników – są wśród nich zarówno pracownicy PŁ jak i studenci wszystkich stopni kształcenia.

SPE jest uczelnianym systemem przekazywania informacji o dużym stopniu autonomiczności. Dzięki starannemu doborowi używanych modułów systemowych oraz zaangażowaniu i pracy administratorów udało się stworzyć rozwiązanie praktycznie niezależne od zewnętrznych dostawców. SPE jest więc odporny na niekorzystne zmiany zasad świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne, zapewniając przez to stabilność finansową całego rozwiązania. Ponadto, dzięki temu, że SPE działa w całości na politechnicznej infrastrukturze sieciowej i sprzętowej, wszyscy użytkownicy systemu mogą wymieniać między sobą informacje bez zakłóceń spowodowanych awariami odległych centrów danych czy też kłopotami z zewnętrzną siecią Internet.

Wynikającym z powyższego dużym atutem SPE jest zapewnienie poufności przechowywanych danych. Kluczowym elementem jest tu przechowywania danych pocztowych wyłącznie na terenie PŁ, w serwerowniach UCI PŁ (są to lokalizacje z zastrzeżonym dostępem). Spójność danych osobowych zapewnia centralny katalog użytkowników powiązany z bazą kadrową pracowników PŁ oraz bazą studencką. Inne dodatkowe moduły odpowiadają za ochronę serwera przed przeciążeniem ruchem pocztowym oraz za tworzenie kopii bezpieczeństwa. Stabilność usługi zapewnia sprawdzone oprogramowanie serwerowe Zimbra Collaboration Suite, które przez lata użytkowania dowiodło swojej niezawodności. Od strony sprzętowej stabilność SPE zapewnia wieloserwerowa infrastruktura wirtualna z zastosowaniem mechanizmów redundancji jej elementów.

Jednym z ważniejszych dla komunikacji SPE ze światem Internetu jest zaawansowany system antyspamowy, który spełnia dwie bardzo ważne role. Po pierwsze, w bardzo dużym stopniu chroni nasze konta przed napływem niepożądanych wiadomości (skuteczność na poziomie powyżej 98%). Po drugie, system dba o to, żeby z naszych serwerów nie wychodziły na świat niepożądane treści, co mogłoby doprowadzić do tzw. utraty reputacji, skutkującej odrzucaniem naszych wiadomości przez systemy odbiorców. SPE chroni przed tym m.in. dzięki mechanizmowi kontroli ilości wysyłanych wiadomości. Działanie filtrów antyspamowych jest na bieżąco dostrajane, dzięki pomocy użytkowników oznaczających otrzymane niechciane wiadomości jako spam.

SPE jest systemem, na którym prowadzone są praktycznie w trybie ciągłym prace rozwojowe. Efektem tych działań było m.in. dodanie wsparcia dla przesyłania bardzo dużych plików (Kurier) oraz rozbudowa o możliwość przechowywanie ważnych danych w chmurze prywatnej (PWC). Poza tym, wdrożyliśmy mechanizm nieustannego, codziennego powiększania rozmiaru skrzynek pocztowych.

Duża przewagą naszej usługi SPE nad rozwiązaniami zewnętrznymi jest jej wysoka responsywność na zgłoszenia od użytkowników. W oparciu o system zgłoszeń reagujemy na wszelkie docierające do nas sygnały o zakłóceniach pracy systemu, minimalizując wpływ awarii na codzienną pracę naszych użytkowników. Dzięki autonomiczności SPE administratorzy naszego systemu są w stanie podejmować prace mające na celu dostosowanie SPE do potrzeb użytkowników. Jednym z efektów takich prac jest wykorzystanie rozwijanego przez nas systemu backupu i archiwizacji. Dzięki temu dysponujemy nieczęsto spotykanym na rynku rozwiązaniem umożliwiającym użytkownikowi odzyskiwanie utraconych wiadomości.

Celem długofalowym świadczenia usługi jest dostarczanie systemu współpracy przydatnego dla wszystkich pracowników uczelni. Dostarczamy to, co w codziennej pracy naukowej i dydaktycznej niezbędne: wydajny, bezpieczny i dobrze radzący sobie ze spamem system poczty elektronicznej.


Więcej informacji o SPE można przeczytać na stronie usługi: https://uci.p.lodz.pl/uslugi/poczta

Wśród nich znajdziemy m.in. bieżące statystyki pracy systemu antyspamowego:
https://uci.p.lodz.pl/strony/spe-statystyki