Informacje o Centrum Komputerowym

Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej było jednostką pozawydziałową działającą w latach 1992-2019. Po decyzji JM Rektora o likwidacji, działania jej kontynuuje powołane w 2019 roku Uczelniane Centrum Informacyjne, które przejęło całość zasobów ludzkich i sprzętowych a także zobowiązań CK. Strona niniejsza ma charakter archiwalny.

Misja Centrum Komputerowego

 • Partner władz w procesie informatyzacji Uczelni
 • Zaufany usługodawca dla jednostek ze środowiska naukowo-badawczego regionu, świadczący usługi ICT wspierające ich działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną
 • Współrealizator projektów budowy infrastruktury i udostępniania usług Społeczeństwa Informacyjnego w regionie
 • Wykonawca prac badawczo-rozwojowych i inwestycji służących rozwojowi infrastruktury oraz kreowaniu nowoczesnych, wysokiej jakości usług ICT
 • Miejsce pracy dla ludzi aktywnych, wspólnie tworzących warunki i osiągających sukces zawodowy i finansowy

 

Obszary aktywności

 

 • Techniczne i informatyczne wspomaganie prac naukowobadawczych i procesu dydaktycznego Uczelni
 • Techniczne i informatyczne wspomaganie procesu zarządzania Uczelnią
 • Realizacja zadań powierzonych Politechnice Łódzkiej przez MNiSzW, usługi na rzecz łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego – MSK LODMAN
 • Udział w ogólnopolskich i regionalnych projektach badawczych współfinansowanych przez MNiSzW
 • Usługi eksperckie w zakresie technologii i usług sieci komputerowych
 • Współorganizacja lub udział w konferencjach, warsztatach i seminariach

 

Nauka i dydaktyka

 

 • Budowa, eksploatacja i zarządzanie USK
 • Szkolenia KNX/EiB (inteligentny budynek)
 • Podłączanie sieci LAN do USK
 • Jednolity System Poczty Elektronicznej
 • Telefonia VoIP
 • Multimedialna obsługa Uczelni, transmisje na żywo w sieci Internet i/lub relacje filmowe offline z tych, doradztwo w zakresie rozwiązań audio-video dla j.o. Uczelni (Centrum Multimedialne).
 • Udostępnienie pracownikom naukowym Uczelni serwerów obliczeniowych wraz z oprogramowaniem narzędziowym i aplikacyjnym
 • Udostępnienie zainteresowanym jednostkom oraz pracownikom Uczelni bezpiecznej przestrzeni dyskowej dostępnej w dedykowanej sieci SAN (Storage Area Network) za pośrednictwem USK
 • Helpdesk
 • Zbiorcze zakupy oprogramowania

 

Dyrekcja Centrum Komputerowego

 

 • Mirosław Kopeć - dyrektor CK
 • Andrzej Bednarek - zastępca dyrektora ds. informatyzacji uczelni
 • Piotr Szefliński - zastępca dyrektora ds. technicznych