Obsługa licencji

Opis usługi

Usługa serwera licencji jest to usługa polegająca na udostępnianiu serwerów licencji poszczególnych programów pracownikom, bądź grupom komputerów wchodzących w skład laboratoriów studenckich. Poszczególne serwery licencji dostępne są w całej sieci uczelnianej, oferując dodatkowo autentykację komputerów po adresach ip co umożliwia zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do udostępnionych  licencji.

Jak zacząć

Aby udostępnić licencję na centralnym serwerze licencji należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta UCI pismo w wersji papierowej, podpisane przez kierownika jednostki zawierające następujące dane:

  • nazwa oraz wersja programu, którego licencje zostaną udostępnione
  • ilość licencji
  • termin ważności licencji
  • okres udostępniania
  • dane kontaktowe osoby udzielającej wsparcja technicznego w przypadku problemów z użytkowaniem licencji
  • nazwa jednostki - właściciela licencji

Dodatkowo należy dostarczyć dowody potwierdzające legalność udostępnianej licencji.

Opis techniczny

Serwer licencji pracuje w środowisku maszyn wirtualnych i posiada przypisany adres IP dostępny tylko z sieci uczelnianej. Dostęp z "zewnątrz" możliwy jest przy wykorzystaniu technologi VPN o ile licencja danego programu na to pozwala.
W chwili obecnej każda z udostępnianych licencji wygenerowana została na konkretny adres IP lub MAC adres karty sieciowej serwera licencji. Każdorazowa zmiana serwera licencji wymaga ponownego wygenerowania plików licencji. W przypadku niektórych programów np: Ansys wygenerowanie nowego pliku licencji, gdy wygaśnie lub nie posiadamy wsparcia technicznego jest usługą płatną.

Korzyści i zalety

Wykorzystanie serwera licencji do weryfikacji uruchamiania oprogramowania umożliwia lepsze zarządzanie posiadanymi licencjami oferując moliwość pracy z programem na dowolnym komputerze. Licencja sprawdza jest przez serwer licencji, który zlicza podłączonych użytkowników i dba o to by nie przekroczyć ilości zakupionych licencji.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Indywidualnie wykorzystywaną licencję w jednostce można zgłosić do umieszczenia na centralnym serwerze licencji znajdującym się w Uczelnianym Centrum Informatycznym. Dodatkowo należy dostarczyć dowody legalności powyższej licencji.

Kto korzysta

Obecnie serwer licencji obsługuje licencje programów Matlab, Ansys, Inventror (autocad) oraz Proingeenier  w ilościach:

Oprogramowanie  Suma licencji Liczba licencji Jednostki, które zakupiły licencje
Matlab 14 1 Katedra Dynamiki Maszyn
1 Katedra Mechaniki Materiałów
1 Instytut Automatyki
5 Katedra Aparatów Eketrycznych
2 Instytut Informatyki
4 Instytut Elektroenergetyki
Ansys 250 250 Wydział Mechaniczny 
PTC ProEngeenier 250 250 Wydział Mechaniczny 

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Serwer licencji działa stabilnie. Planujemy pozyskać nowych uzytkowników posiadających dotychczas licencje indywidualne.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta UCI, ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok gmachu Wydziału Chemii Spożywczej. E-mail: bok@p.lodz.pl, tel: 2899 (z uczelni)