Zakład Miejskiej Sieci Komputerowej

Zakład Miejskiej Sieci Komputerowej, który jest jednostką Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, jest odpowiedzialny za zarządzanie Miejską Siecią Komputerowa LODMAN. 

Główne zadania MSK LODMAN to:

  • Integracja zasobów informatycznych abonentów w skali kraju,
  • Tworzenie sieci wirtualnych VLAN z rozproszonych LAN abonentów skali miasta,
  • Utrzymywanie łączności między sieciami komputerowymi różnych operatorów,
  • Dostęp do sieci Internet, jej zasobów i usług,
  • Doradztwo, projektowanie i consulting w zakresie lokalnych i rozległych sieci komputerowych.


Centrum Zarządzania LODMAN stanowi zespół pracowników Zakładu Miejskiej Sieci Komputerowej CK PŁ, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja i nadzór sieci.