Warsztaty Usług Kampusowych PLATON U3 - 14.06.2012

Materiały z warsztatów:

Otwarcie spotkania (PDF, VIDEO)

Czym są usługi kampusowe? (PDF, VIDEO)

Rejestracja do usług kampusowych (PDF, VIDEO)

Rezerwacja usług kampusowych (PDF, VIDEO)

Prezentacja teoretyczna klastra (PDF, VIDEO)

 


 

Zapraszamy na warsztaty promocyjne Usług Kampusowych - zadanie U3 projektu PLATON, które odbędą się w dniu 14.06.2012 w godzinach 9.00 - 11.00 w budynku Działu Transferu Technologii PŁ, przy ul. ks. Skorupki 6/9.

 O czym można dowiedzieć się na warsztatach?:

•    dlaczego warto korzystać z wirtualnych aplikacji i laboratoriów
•    jak zarejestrować się w usłudze
•    jak dokonywać rezerwacji usług
•    jak używać zarezerwowanych usług

Przewidziane jest teoretyczne zapoznanie z zagadnieniem, jak również pokaz w praktyce na działającej infrastrukturze.

Dla kogo są przeznaczone warsztaty?:

•    uczelnie, instytuty badawcze, instytucje naukowe i edukacyjne
•    naukowe biblioteki cyfrowe oraz federacje bibliotek
•    pracownicy uczelni, naukowcy, badacze, studenci
•    uczestnicy projektów badawczych i naukowych
•    użytkownicy systemów klastrowych i gridowych

Uwaga!

Aby wziąć udział w warsztatach prosimy zarejestrować się do 07.06.2012. - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
kontakt: platon@info.p.lodz.pl

Agenda spotkania:

Godzina

Temat

Prelegent

09:00 – 09:15

Rejestracja uczestników – bufet kawowy

09:15 – 09:30

Otwarcie spotkania

Mirosław Kopeć (dyrektor Centrum Komputerowego PŁ)

Wprowadzenie do Usług Kampusowych

09:30 – 09:50

Czym są usługi kampusowe - PLATON U3?

Seweryn Sitarski,

Wojciech Gabryjelski

09:50 – 10:10

Jak rezerwować usługę maszyn wirtualnych, wirtualnych aplikacji?

Wojciech Gabryjelski,

Krystian Witaszek

Korzystanie z Usług Kampusowych

10:10 – 10:30

Pokaz jak używać zarezerwowanych zasobów wirtualnych aplikacji, wirtualnych maszyn.

Krystian Witaszek

10:30 – 10:50

Prezentacja teoretyczna klastra

Przemysław Trzeciak

10:50 – 11:00

Dyskusja i konsultacje

11:00

Zakończenie - poczęstunek

Serdecznie zapraszamy