Centrum Multimedialne

W strukturze Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej
od 2008 roku działa Centrum Multimedialne PŁ, telewizja internetowa przygotowana z myślą o transmisjach
i rejestracjach wideo. Dzięki ciągłemu programowi szkoleń oraz podnoszenia kompetencji naszego stałego zespołu możemy pochwalić się najwyższym poziomem realizacyjnym wśród firm o podobnym profilu na polskim rynku.

Dzięki powiązaniu z ogromnym zapleczem badawczo-rozwojowym Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej, możemy zaoferować własną technologię oraz indywidualne podejście do realizacji każdego zlecenia. Wieloletnie doświadczenie naszych realizatorów oraz informatyków w dziedzinie produkcji telewizyjnej oraz transmisji na żywo (webcastów) gwarantuje pomyślność każdego projektu.

Zakres działań

  • Transmisje na żywo z najważniejszych wydarzeń na PŁ.
  • Produkcja materiałów e-learningowych na potrzeby systemu Wikamp
  • Setka – reportaże i migawki z życia uczelni.
  • Produkcja materiałów filmowych na potrzeby PLATON TV
  • Wideokonferencje na potrzeby m.in. projektów międzynarodowych, spotkań krajowych konsorcjów,
  • Dokumentowanie wydarzeń i promocja uczelni w postaci płyt i albumów DVD/BluRay.
  • Obsługa multimedialna wydarzeń (ŁUD – transmisja do sal wykładowych dla rodziców oraz do sieci Internet).
  • Wybory rektorskie (prezentacja sylwetek, transmisja bezpośrednia).
  • Współpraca z organizacjami studenckimi (koła studenckie, SR ŻAK, SKT PŁazik).


Bazując na wieloletnim doświadczeniu bierzemy czynny udział w parach projektowych oraz konsultacjach projektów prowadzonych na uczelni pod kątem spójności i innowacyjności infrastruktury audiowizualnej, multimedialnej i monitoringu (m.in. sala kinowo-widowiskowa, sala senatu, wozownia, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne, aula F-10 FTiMS).

Centrum Multimedialne jest ponadto operatorem usług Telewizji Internetowej LODMAN, oraz odpowiada za realizację na terenie Łodzi usług U1 oraz U5 ogólnopolskiego projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON".

DANE KONTAKTOWE: 

Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej 
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 
ul. Stefana Żeromskiego 116, budynek A33, wejście A, II piętro

tel. 42 638 37 20 (z sieci PŁ 83720)
E-mail: office@cm.p.lodz.pl