Zakład Uczelnianej Sieci Komputerowej

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin USK352.01 KB
PDF icon Polityka Bezpieczeństwa274.87 KB
PDF icon Zasady Ewidencji182.72 KB
PDF icon Zbiór Procedur233.75 KB
PDF icon Spis Usług182.53 KB
PDF icon Rozliczenia185.79 KB
PDF icon Ochrona Danych Dostepowych32.78 KB

Zadania zakładu

 • Budowa, eksploatacja i zarządzanie Uczelnianą Siecią Komputerową PŁ (USK) oraz obsługa istniejącego połączenia USK z Miejską Siecią Komputerową LODMAN, krajową akademicką siecią komputerową PIONIER oraz z światową siecią Internet.
 • Eksploatacja i rozbudowa Uczelnianej Sieci Szkieletowej (USS): światłowodowej sieci optycznej wraz z infrastrukturą węzłów i urządzeniami szerokopasmowej transmisji danych cyfrowych.
 • Utrzymywanie i rozwój laboratoriów umożliwiających poszerzenie oferty usług dydaktycznych oraz szkoleń w dziedzinach sieci komputerowych i „inteligentnego” budynku (laboratorium EIB/KNX).
 • Koordynacja rozbudowy lokalnych sieci komputerowych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dołączania do USK.
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obiektów PŁ w zakresie infrastruktury Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) oraz lokalnych sieci komputerowych podłączonych do USK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami Politechniki Łódzkiej.
 • Rozwój centralnego systemu uwierzytelniania pracowników i studentów PŁ.
 • Eksploatacja pilotażowej instalacji usługi telefonii IP (Voice over IP) w oparciu o zasoby telekomunikacyjne Centrum.
 • Administrowanie lokalnych sieci komputerowych (LAN) administracji rektorskiej, kanclerskiej i dziekańskiej.
 • Zbiorcze zakupy oprogramowania systemowego i narzędziowego realizowane na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
 • Zakupy sprzętu komputerowego dla działów administracji rektorskiej i kanclerskiej oraz innych jednostek uczelni, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w Uczelni.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych, seminariach warsztatach i szkoleniach z dziedziny infrastruktury i usług ICT.
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie sieci komputerowych oraz formułowanie i realizowanie projektów informatycznych finansowanych ze źródeł własnych i zewnętrznych.

 

Adresy IP wykorzystywane w PŁ:

 
Adresy publiczne:
212.51.207.0/24
212.51.208.0/20
212.191.76.0/22
212.191.84.0/22
212.191.88.0/22
212.191.92.0/23
 
Ponadto w obrębie kampusu rutowane są klasy prywatne:
192.168.x.x/16 - część z tych adresów używana jest przez wewnętrzne serwery usług, także używanie tych klas w wewnętrznych sieciach LAN może powodować problemy.
 
Ponadto część klientów sieci w obrębie kampusu może być widziana z adresami prywatnymi z klas:
172.17.x.x/16
172.18.x.x/16
172.20.x.x/16
172.30.x.x/16
 
Do wewnętrznych sieci LAN zalecamy używanie sieci z klas 10.x.x.x/8 - nie powinny one powodować konfliktów z klientami ani serwerami sieci kampusowej.