Instrukcje obsługi dla usługi kurier

5. Samodzielne skasowanie pliku

 


 Logowanie do usługi

Logowanie do usługi możliwe jest z dwóch niezależnych źródeł.

1. Logowanie ze strony usługi https://kurier.p.lodz.pl


Następnie, po kliknięciu przycisku "Wejdź" zostaniemy przekierowani na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania

2. Logowanie z zakładki panelu poczty SPE

W panelu poczty SPE widnieje aktywna zakładka o nazwie kurier, za pomocą której dostępna jest omawiana usługa.

Po zalogowaniu do panelu poczty nie jest wymagane ponowne zalogowanie do usługi.

 


Opis funkcjonalnośći aplikacji

Po zalogowaniu zostaniemy skierowani na panel aplikacji

Panel aplikacji podzielony jest na dwie części

Pierwsza zawiera przyciski umożliwiające wybór odpowiedniej dla nas funkcjonalności oraz przyciski pomocnicze tj. Pomoc, informacje o usłudze itp.

Dostępna dla użytkownika funkcjonalność obejmuje następujące możliwości:

- "Wyślij plik" - umożliwia wysłanie pliku  max do 100 osób.

- "Żeton" - to funkcjonalność pozwalająca wysłanie żetonu/zaproszenia do osoby, która nie jest użytkownikiem usługi kurier. Wystawienie żetonu daje takiej zaproszonej osobie jednorazowe pozwolenie wysłania pliku do dowolnej wskazanej przez nią osoby.

-"Moje pliki" - to część panelu, która przechowuje informacje o wysyłanych przez siebie plikach.

 


Wysyłanie pliku

Po zalogowaniu aktywna jest funkcjonalność "Wyślij plik".

Aby wysłać plik, należy wypełnić pola podane w aktywnej formatce na stronie.

W polu "Do:" wpisujemy adresy mailowe osób do których chcemy wysłać plik. Można wysłać plik do większej niż jedna ilości osób. Adresy należy oddzielać ";" lub ",". Maksymalna ilość adresów jakie można wpisać do wysłania pliku wynosi 100.

W polu "Data ważności:" ustawiamy czas życia linku, za pomocą którego będzie można pobrać przesłany list.  W sytemie maksymalny czas życia określony jest na 20 dni. Ten czas użytkownik może tylko skrócić.

Następnie należy wskazać plik który chcemy przesłać.

Kolejnym ważnym krokiem który pozwoli poprawnie zakończyć proces wysłania pliku jest akceptacja zasad i warunków regulaminu usługi.

Jeżeli wskazany przez nas plik nie przekracza ustawionych limitów to można nacisnąć przycisk "Wyślij" aby wysłać plik.

Z chwilą wysłania pliku zostaną wysłane do adresata i nadawcy odpowiednio informujące  listy.

 


Wydawanie żetonu

To kolejna funkcjonalność usługi kurier, która polega na wydaniu żetonu/ zaproszenia osobie nie będącej użytkownikiem tej usługi.

Aby wydać żeton należy kliknąć przycisk "Żeton"

 

Następnie w oknie, które zostanie aktywne, należy podać adres mailowy osoby, której wystawiamy żeton oraz należy określić czas życia wydanego żetonu.

Jednorazowo żeton można wystawić większej liczbie osób, adresy należy oddzielać ";" lub ","

 


Samodzielne skasowanie pliku

Pliki umieszczane w usłudze Kuriera są kasowane, automatycznie przez system, po upływie zadanego czasu ważności pliku. Jeżeli jednak chcemy samodzielnie skasować plik przed upływem tego czasu możemy tego dokonać po naciśnięciu klawisza "Moje pliki". Tam znajduje się lista wysłanych przez nas plików. Po skasowaniu pliku, wysłany wcześniej  do adresata link będzie prowadził do strony z informacją , że plik został usunięty.