QT4

Środowisko programistyczne QT4

      Biblioteka Qt to przenośne środowisko programistyczne napisana w języku C++. Biblioteka posiada API przeznaczone do integracji z innymi językami programowania.  Przeznaczeniem QT jest tworzenie złożonych aplikacji z graficznym interfejsem.
Korzystać z biblioteki można  między innymi na platwormach: Linux, Windows, Mac OS X.   W zasobach klastra Blueocean dostepne jest środowisko programistyczne QT w wersji 4 (4.6.2) zawierające między innymi narzędzia:
 
 
qmake - program do zarządzania procesem kompilacji; jego głównym zadaniem jest utworzenie, a później aktualizacja pliku Makefile na podstawie prostego opisu zawartego w definicji projektu (*.pro), (źródło Wikipedia)
Qt Designer - aplikacja graficzna do definiowania graficznego interfejsu użytkownika (okien dialogowych itp.), (źódło Wikipedia)