Konfiguracja sieci eduroam Windows Vista/7/8.0

Zalecamy skorzystanie  z automatycznego instalatora ze strony cat.eduroam.org

Można także skonfigurować sieć ręcznie.

Konfiguracja ręczna:

1). Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci należy w systemie zainstalować poprawnie sterowniki do kart sieciowej, certyfikat osobisty oraz certyfikat centrum autoryzacji.

 

2). Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę kart sieciowej i wybieramy opcję "Otwórz Centrum sieci i udostępniania" a następnie wybieramy po lewo "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi"

3). Klikamy na przycisk "Dodaj" a następnie w oknie które się pojawi wybieramy "Ręcznie utwórz profil sieciowy:

4). Wpisujemy nazwe sieci "eduroam" typ zabezpieczeń WPA2-Enterprise i szyfrowanie AES. 

5). System poinformuje o poprawnym dodaniu profilu, ale to nie koniec. Klikamy "Zmień ustawienia połązcenia"

6). Klikamy na zakładkę "Zabezpieczenia" i zmieniamy metodę uwieżytelniania na "Karta inteligentna lub inny certyfikat"

Klikamy "OK" i jeśli zainstalowane certyfikaty są poprawne system powinien zacząć pobierać adres sieciowy i połączyć z siecią