Konfiguracja Mac OS (PEAP) user/hasło

Od roku akademickiego 2017/2018 możliwe jest logowanie do sieci eduroam za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ

Aby skorzystać z logowania za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ, należy przynajmniej raz od października 2017 zalogować się na stronie https://sign.p.lodz.pl/

 

1. Otwieramy ustawienia konfiguracji sieci wybieramy sieć wifi:

 

2. Wybieramy z listy dostępnych sieci "eduroam":

3. Tryb zostawiamy "automatyczny" podajemy swój PEŁNY adres pocztowy PŁ i potwierdzamy hasłem do poczty.