Apple Configurator 2 - instalacja eduroam

1) Co potrzebujemy :

2) Podłączenie urządzenia

2.1 ) Podłączamy urządzenie mobilne do komputera.

2.2) Na komputerze w programie iTunes pojawi nam się komunikat o dostępu do informacji dla tego urządzenia. Klikamy "Dalej" w celu dodania telefonu do zaufanych urządzeń.

2.3) Na urządzeniu mobilny również potwierdzamy zaufanie dla tego komputera. Klikamy "Zaufaj".

3) Instalacja oprogramowania Apple Configurator 2 na systemie MacOS

3.1) Uruchamiamy sklep "App Store".

3.2) Wyszukujemy w prawym górnym roku aplikację o nazwie "Apple Configurator 2". 

3.3) W celu zainstalowania klikamy "Instaluj".

3.4) Otwieramy aplikację klikając "otwórz". 

4) Konfiguracja profilu 

4.1) Po uruchomieniu programu "Apple Configurator 2" sprawdzamy czy widać nasz telefon na liście urządzeń. 

4.2) W celu utworzenia nowego profilu klikamy zakładkę "File" a następnie "New Profile". 

4.3) Po utworzeniu profilu, w zakładce "General" uzupełniamy pole "Name" - możemy wybrać dowolną nazwę.

4.4) Następnie przechodzi do zakładki "Credentials" i klikamy "Configure".

4.5) Dodajemy certyfikat CA oraz certyfikat osobisty ( oba pobrać ze strony cert.p.lodz.pl).

4.6) Należy pamiętać aby w polu "Password" wpisać swoje hasło do certyfikatu. 

4.7) Następnie przechodzimy do zakładki "WI-FI" oraz klikamy "Configure". 

4.8) Wpisujemy nazwę sieci. W naszym przypadku będzie to "eduroam".

4.9) Wybieramy typ zabezpieczeń "WPA / WPA2 Enterprise"

4.10) Zaznaczamy szyfrowanie "TLS".

4.11) Wybieramy z listy  nasz certyfikat osobisty. 

4.12) Przechodzimy do zakładki "Trust".

4.13) Zaznaczamy certyfikat "Cert TU Lodz".

4.14) Zapisujemy konfigurację. Aby to zrobić klikamy w lewym górnym rogu klawisz "X" a następnie wybieramy opcję "Save".

5) Instalacja profilu na urządzeniu mobilnym

5.1) Wybieramy nasze urządzenie z listy - klikamy dwa razy w celu uruchomienia.

5.2) Klikamy aplet "Add" a następnie "Profiles".

5.3) Wybieramy naszą konfigurację a następnie klikamy "Add". 

5.4) Klikamy na telefonie "Instaluj".

5.5)  Klikamy na telefonie "Gotowe".

   

Po wykonaniu powyższych czynności możemy korzystać z sieci "eduroam" : )