Konfiguracja sieci eduroam od Mac OS X Lion

1) Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zainstalować w systemie swój certyfikat z pliku .p12
Uwaga profili wifi łączy się z konkretnym certyfikatem, gdy certyfikat ten wygaśnie należy go usunąć z systemu i przy łączeniu wskazać nowy inaczej system będzie cały czas próbował skorzystać z przeterminowanego certyfikatu i wyświetlać będzie informacje o błędnym uwierzytelnieniu.

 

2) Wyświetlamy listę dostępnych sieci i wybieramy eduroam

 

3) Wyświetli się okno pytające o dane do logowania. Klikamy ma pole tryb i zmieniamy z "Automatyczny" na "EAP-TLS"

 

4) W polu tożsamość wskazujemy na nasz certyfikat i łaczymy się z siecią.

w zależności od ustawień może pojawić się jeszcze komunikat o pozwolenie użycia magazynu kluczy - należy oczywiście zezwolić.