Konfiguracja sieci eduroam Windows 10 (PEAP) user/pass

Od roku akademickiego 2017/2018 możliwe jest logowanie do sieci eduroam za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ

Aby skorzystać z logowania za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ, należy przynajmniej raz od października 2017 zalogować się na stronie https://sign.p.lodz.pl/

 

1. Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę bezprzewodowej kart sieciowej aby wyświetlić listę dostępnych sieci:

 

2.Znajdujemy na liście sieć eduroam i naciskamy "połącz"

 

3. Wprowadzamy swojego użytkownika(pełny adres e-mail na PŁ) i hasło do konta pocztowego i naciskamy "OK"

 

4. Powinna pojawić się informacja o serwarze do którego próbójemy się połączyć:

Jeżeli wszystko się zgadza naciskamy połącz. 

5. Jeżeli wprowadzone dane są poprawne komputer powinien poprać adres Ip i połaczyc nas z siecią: