Windows XP (niewspierane)

1). Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci należy w systemie zainstalować poprawnie sterowniki do kart sieciowej, certyfikat osobisty.

 

2). Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę kart sieciowej i wybieramy opcję "Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe" Można to zrobić na pasku w prawym dolnym rogu ekranu

lub w oknie połączeń sieciowych (Start> Ustawienia> połączenia sieciowe).

3). Wybieramy z listy siec eduroam i klikamy "Połącz":

4). Jeżeli mamy zainstalowany więcej niż jeden certyfikat osobisty może pojawić się komunikat z możliwością wyboru certyfikatu którego chcemy używać do połączeń z siecią eduroam. Aby wyświetlić okno wyboru klikamy na komunikat "w dymku":

i wybieramy właściwy certyfikat:

5). system poprosi nas także o sprawdzenie poprawności certyfikatu serwera z którym się łączymy. Jeżeli poprawnie zainstalowaliśmy wcześniej certyfikat Centrum komunikat powinien mieć postać:

Klikamy "OK" i jeśli zainstalowane certyfikaty są poprawne system powinien zacząć pobierać adres sieciowy i połączyć z siecią