Konfiguracja eduroam Android (PEAP) user/pass

Od roku akademickiego 2017/2018 możliwe jest logowanie do sieci eduroam za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ

Aby skorzystać z logowania za pomocą swojego loginu i hasła do poczty PŁ, należy przynajmniej raz od października 2017 zalogować się na stronie https://sign.p.lodz.pl/

 

Eduroam – konfiguracja Android

1. W urządzeniu mobilnym wybieramy opcję Ustawienia. Z menu Ustawienia wybieramy Wi-Fi, a następnie z listy dostępnych sieci bezprzewodowych – wybieramy sieć eduroam.

 

2. 

Zostanie wyświetlone okno konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej.

Należy uzupełnić pola:

Metoda EAP: PEAP

Etap 2 uwierzytelniania: MSCHAPv2

Certyfikat CA: wybrać pracowniczy lub studencki certyfikat CA (instrukcja instalacji poniżej). To pole może pozostać puste, ale ze względów bezpieczeństwa zalecamy zainstalować certyfikat.

Tożsamość: pełny adres e-mail, np. grzegorz.brzeczyszczykiewicz@p.lodz.pl

Wprowadź hasło: hasło do konta pocztowego PŁ

Wybrać opcję „Połącz”

 

INSTALACJA certyfikatu CA:

wchodzimy na stronę http://ca.p.lodz.pl i pobieramy pracowniczy lub studencki certyfikat w formacie .pem:

 

Naciskamy na pobrany certyfikat i instalujemy go, podczas instalacji wybierając "Używany przez Wi-Fi"

po instalacji certyfikat będzie widoczny do wybrania w oknie ustawień wifi.