Konfiguracja sieci eduroam Android

Autor: Waldemar Frank.

 

1) Opisane czynności należy wykonać po wcześniejszym zamówieniu certyfikatu osobistego ze strony cert.p.lodz.pl
Certyfikat centum autoryzacji(CA) nie jest koniecznyw przypadku systemu Android.
Istnieją przynajmniej dwa sposoby instalacji certyfikatu osobistego:
Metoda 1 (online): Wymaga połączenia z internetem, za pomocą telefonu ściągamy certyfikat z uczelnianej poczty, otworzyć powinien się automatycznie
Metoda 2 (offline):Należy wgrać certyfikat koniecznie do głównego katalogu na karcie SD, a nastepnie wybrać: "ustawienia" >> "ustawienia lokalizacji i zabezpieczeń" >> "zainstaluj z karty SD" 
Każda z metod powinna dać następujący efekt:

Wpisujemy hasło do klucza prywatnego, które ustaliliśmy przy generacji certyfikatu.Jeżeli nie instalowaliśmy wcześniej certyfikatów na danym użądzeniu, zostaniemy poproszeni o podanie hasła do nowego magazynu danych logowania, co spowoduje jego utworzenie, hasło to należy zapamiętać, będzie ono potrzebne przy nawiązywaniu połączenia z siecię eduroam po ponownym uruchomieniu telefonu.

 

2) Nazwa certyfikatu jest dowolna. W przypadku androida w wersji 4.3 należy wskazać zastosowanie certyfikatu. Domyślnie przeznaczenie danych logowania ustawione jest na "VPN i aplikacje", trzeba je przestawić na "wifi" 

 

Może pojawić się komunikat "gra zainstalowana poprawnie" zamiast "certyfikat zainstalowany poprawnie" - zależnie od wersji.

 

3) Następnie wchodzimy w ustawienia Wi-Fi, dodajemy nową sieć i ustawiamy jak na screenach poniżej:

Pole "Tożsamość" musi być takie samo jak nasze pole CN w certyfikacie (typowo to adres e-mail na który wygenerowano certyfikat).
Po poprawnym ustawieniu parametrów telefon powinien nawiązać połączenie z siecią eduroam.